Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugija

NAUJAUSI SKELBIMAI

Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojų draugija organizuoja konferenciją
“Klinikinis atvejis – riebalinė embolija“, kuri vyks 2023m.gruodžio 6 d. Konferencija vyks nuotoliniu būdu
Konferencija skirta visų specialybių gydytojams, slaugytojams ir skubiosios medicinos pagalbos paramedikams. Bus išduodami 4 val. trukmės profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Registracija iki 2023 m. gruodžio 04 d. Draugijos nariams, sumokėjusiems draugijos nario mokestį už 2023 metus, ir pranešėjams konferencija nemokama, tačiau registracija būtina. Ne LVRITGD nariams dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau norintiems gauti dalyvio pažymėjimą mokestis 10 eurų.


Konferencijos programa ir registracija (PDF) 

Išleista nauja MN normos "Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas" redakcija.

Informacija nuorodoje:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387098/asr


 

Gerbiami draugijos nariai,

informuojame apie pasikeitusią LVRITGD narystės apmokėjimo tvarką. 

2023 m. balandžio 12 d. Kaune įvykusiame LVRITGD ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo patvirtinta tokia tvarka:

LVRITGD nario metinio mokesčio dydis —  15 eurų.

LVRITGD stojamasis mokestis — 5 eurai.

Narys bus išbraukiamas iš LVRITGD, jei nemokės mokesčio 3 ir daugiau metų.

mokestį nuo šiol galima apmokėti internetu, pinigus pervedant į LVRITGD sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti, už kuriuos metu yra mokama. 

Rekvizitai apmokėjimui:

Lietuvos Vaikų Reanimacijos ir Intensyvios Terapijos Gydytojų Draugija

Įmonės kodas: 191955626

Banko sąskaita: LT 557044060001347020

Bankas: SEB Bank AB Banko kodas: 70440


Visais klausimais, susijusiais su LVRITGD veikla, kreipkitės į info@vritdraugija.lt