Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugija

APIE MUS

1997 m. gruodžio mėn. 12 d. įvyko LVRITGD steigiamasis posėdis, kuriame dalyvavo 81 steigėjas. 

Draugijos steigimas buvo patvirtintas balsų dauguma.

Draugija yra savanoriška, finansiškai savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos gydytojus, dirbančius vaikų intensyviosios terapijos srityje.

Draugijai priklauso šių specialybių gydytojai: vaikų intensyviosios terapijos gydytojai, anesteziologai  reanimatologai, vaikų ligų gydytojai, neonatologai.

Pagrindiniai Draugijos tikslai

  • Kelti vaikų intensyviosios terapijos gydytojų profesinę kvalifikaciją.
  • Gerinti sunkiai sergančių vaikų ligos išeitis.
  • Skatinti bei vystyti mokslinius klinikinius tyrimus vaikų intensyvios terapijos srityje.
  • Praktinėje veikloje propaguoti pasaulinę vaikų intensyviosios terapijos mokslinę patirtį.
  • Atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas ir gaires, ruošti bei atnaujinti nacionalines gydymo ir ištyrimo gaires.
  • Supažindinti ir dalyvauti nacionaliniuose ir/ar tarptautiniuose moksliniuose projektuose, susijusiuose su vaikų intensyviąja terapija.
  • Bendradarbiauti su to paties arba artimo profilio draugijomis, veikiančiomis Lietuvoje ar kitose šalyse, bei valstybinėmis Lietuvos institucijomis.


LVRITGD valdybos pirmininkė

med. m. dr. Dovilė Grinkevičiūtė, LSMUL Kauno klinikos

Valdybos nariai

Med. m. dr. Vaidotas Gurskis, LSMUL Kauno klinikos

Gyd. Roma Liutkevičiūtė, LSMUL Kauno klinikos

Gyd. Henrikas Šimkus, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Gyd. Edita Poluziorovienė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Gyd. Jolanta Jonuškienė, Klaipėdos vaikų ligoninė

Gyd. Violeta Mačiekienė, Respublikinė Panevėžio ligoninė

Gyd. Gitana Bykova, Respublikinė Šiaulių ligoninėRevizinė komisija

Gyd. Jurgita Biliuvienė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Gyd. Indra Viršutienė, LSMUL Kauno klinikos

Gyd. Ieva Žiūraitė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Visais klausimais, susijusiais su LVRITGD veikla, kreipkitės į info@vritdraugija.lt